Principper for arbejdet med bæredygtighed

 

  • I kvarteret vil der blive etableret bynatur og tiltag, der fremmer biodiversitet og forbedrer mikroklimaet. Træer kan bidrage til at sænke temperaturen på gadeniveau, bremse vinden og ikke mindst forbedre trivslen blandt de mennesker, der bruger kvarteret til daglig. Det er ønsket at udvikle et kvarter, hvor man kan se træer fra alle boliger.

 

  • Det er ambitionen at øge biofaktoren i området. Biofaktoren er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer ift. områdets størrelse. Det handler bl.a. om at have færre arealer med asfalt og fliser og flere med beplantning.

 

  • Det er ønsket at anvende byggemetoder, der fremmer bæredygtighed og at arbejde med lokal afledning af regnvand, der tænkes ind i kvarterets rekreative uderum.

 

  • De tre grundejere sigter mod en DGNB-områdecertificering i kategorien guld.

 

  • Bygningernes klimapåvirkning skal mindskes mest muligt og under alle omstændigheder holde sig indenfor EU-taksonomiens CO2-loft for alle nye bygninger, der træder i kraft i 2025.