Privatlivspolitik

Hjemmesiden www.vingelodden.dk drives af Alfa Development, Vision Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling A/S.

Vi lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Denne privatlivspolitik indeholder information om vores indsamling og brug af personoplysninger samt en beskrivelse af dine rettigheder ifm. brug af vores hjemmeside. Enhver behandling af dine oplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvem er den dataansvarlige? 

Alfa Development, Vision Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling A/S er i fællesskab ansvarlige for, at vores behandling af dine personoplysninger lever op til databeskyttelsesreglerne.  Vi har aftalt, at spørgsmål og anmodninger besvares af DSB Ejendomsudvikling A/S.

I det omfang data videregives til en af de fælles dataansvarlige med henblik på selvstændig sagsbehandling, vil det pågældende selskab alene være dataansvarlig for behandlingen og i givet fald vil dette selskabs privatlivspolitik finde anvendelse.

Kontaktoplysninger 

DSB Ejendomsudvikling A/S

Telegade 2630 Taastrup

CVR-nr.: 31631238

Mail: dsbejdudvikling@dsb.dk

DSB’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@dsb.dk

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi behandler dem nedenfor.

Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omhandle følgende typer af personoplysninger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mail

Vi behandler personoplysninger som led i følgende aktiviteter:

Hjemmesiden: Vores hjemmeside kan anvendes uden, at vi indsamler personoplysninger om brugeren. Som det fremgår af hjemmesiden, anvendes cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik om hvordan du slår cookies fra.

Nyhedsbrev: I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet indsamler og behandler vi oplysninger om e-mailadresse og eventuelt navn. Nyhedsbrevet kan altid frameldes via link i nyhedsbrevet.

Generelle henvendelser: Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne besvare, behandle og varetage henvendelsen.

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev eller vores køber-/lejerkartotek sker det på basis af et samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Når vi behandler dine oplysninger i forbindelse med besvarelse af generelle henvendelser, er behandlingshjemmelen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, legitim interesse. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Personoplysninger, som indsamles og behandles af os, opbevares dels hos os og dels hos vores leverandører af databehandling samt Alfa Development og Vision Ejendomme jf. aftale om fælles dataansvar.

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst, kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS. Visse leverandører er beliggende i lande, der er godkendt af EU Kommissionen som såkaldte sikre tredjelande, dvs. lande, der beskytter dine data på omtrent samme niveau som tilfældet er indenfor EU/EØS. Du kan læse mere om hvilke lande, der er sikre tredjelande, på Datatilsynets hjemmeside.

Enkelte leverandører kan være beliggende i lande udenfor EU/EØS, som ikke er vurderet af EU Kommissionen som sikre tredjelande. Når vi overfører data til modtagere i sådanne lande, er det juridiske grundlag typisk EU Kommissionens standardaftale “Standard Contractual Clauses”. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog via EU Kommissionens hjemmeside.

Overførsler til USA kan baseres på EU-U.S. Data Privacy Framework, såfremt modtageren af data er certificeret i henhold til denne ordning.

Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor

Hvad er dine rettigheder

Du har ret til indsigt

Du kan bede om at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få information om:

  • Hvilke oplysninger vi behandler
  • Formålet/formålene med behandlingen
  • Hvem vi videregiver oplysningerne til
  • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores grundlag for at behandle dine oplysninger er et samtykke, har du ret til at tilbagekalde det. Du vil konkret blive oplyst om, hvordan dit samtykke kan tilbagekaldes.Du har yderligere ret til at bede os om at rette oplysninger om dig, hvis de ikke er korrekte.

Du har ret til sletning

Du kan bede os om at slette oplysninger om dig. Dine oplysninger vil dog ikke blive slettet hvis lovgivningen foreskriver, at vi skal opbevare oplysningerne i en bestemt periode, eller hvis en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi sørger for, at dine personoplysninger slettes, såfremt de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål.

Du har ret til begrænsning af behandling  

Du kan bede DSB om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi alene må opbevare dine personoplysninger, mens din indsigelse nærmere undersøges.

Hvordan klager jeg over min behandling

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til os på telefonnummeret angivet øverst på siden. 

Hvis du ikke er enig i vores besvarelse af din klage, kan du klage til Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne privatlivspolitik. Hvis vi ændrer denne, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på www.vingelodden.dk.

 

Privatlivspolitik v.1.0 er sidst opdateret 10. april 2024