Tre grundejere vil omdanne erhvervsområde til urbant bykvarter

15. jan. 2024

Nu starter udviklingen af erhvervsområdet ved Vingelodden på Nørrebro. Tre grundejere, DSB Ejendomsudvikling, ALFA Development og VISION Ejendomme vil flette tre bydele sammen til et urbant bykvarter med varierede boliger og tilhørende byrum samt mindre erhverv og offentlige funktioner. 

Langs Rovsingsgade på Nørrebro ligger et område med bilforhandlere, start-up-virksomheder og midlertidige studieboliger. De tre grundejere har taget initiativ til at omdanne området til et levende bykvarter med varierede boliger, mindre erhverv, indkøbsmuligheder og offentlige funktioner. Kvarteret, der kommer til at hedde Vingelodden, skal understøtte den lokale sammenhængskraft og livskvalitet for alle, der bruger det til daglig.

“Vi planlægger et blandet bykvarter, forstået på den måde, at der vil blive udviklet boliger målrettet forskellige typer af mennesker – lige fra studerende og børnefamilier til seniorer. Det nye bykvarter vil omfatte forskellige størrelser af boliger, og der vil blive udviklet både ejer-, leje-, almene og ungdomsboliger”, forklarer Jørgen Schou, der er direktør i VISION Ejendomme.

Det vides endnu ikke hvor mange boliger, hvilke højder og hvilken bebyggelsesprocent der bliver tale om, da det først fastlægges i en kommende lokalplan.

Kort vej til S-tog, metro og bus

Området er forbundet med resten af København med S-tog, metro, bus og ikke mindst Den Grønne Sti, hvor man kan tage cyklen fra Tagensvej til Nørrebro, Frederiksberg og Valby.

“Vi ser et stort potentiale i området, der ligger lige ved Bispebjerg Station. Det muliggør en hverdag med offentlig transport og cyklen. Vi sigter mod et delvist, bilfrit kvarter med parkering i kanten af kvarteret”, forklarer Søren Beck-Heede, adm. direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S.

Nabo til tre store parker

Det kommende bykvarter vil ligge mellem tre store parker: Lersøparken, Mimersparken og Superkilen.

“Alle, der bor, arbejder eller besøger kvarteret vil have store, grønne områder i gåafstand. Samtidig vil vi indarbejde bynatur og tiltag, der fremmer biodiversitet i bykvarteret. Vi arbejder ud fra devisen, at man skal kunne se træer fra alle boliger”, siger Mette Thiberg, Udviklingsdirektør i ALFA Development.

Tre forskellige arkitektteams er inviteret til at udarbejde et koncept for en helhedsplan for området. Vinderen bliver fundet i første halvdel af 2024. De tre grundejere vil inddrage lokaludvalg, samarbejdspartnere og borgere i processen.

Det forventes at lokalplansarbejdet går i gang i slutningen af 2024 og afsluttes i 2026. De forberedende arbejder til byggeriet forventes at gå i gang i 2026.