Byvandring: Lokaludvalg og områdefornyelse besøger Vingelodden

20. jan. 2024

De tre grundejere, DSB Ejendomsudvikling, ALFA Development og VISION Ejendomme havde inviteret de to lokaludvalg og områdefornyelser til en byvandring i området. På en rute gennem kvarteret fortalte Søren Houen Schmidt, der er bygherrerådgiver hos Grandville, om de forskellige grunde og bygninger i området.

Det nye bykvarter vil bygge videre på de pejlemærker, der allerede kendetegner området i dag: Københavns største moske, beboelsesejendommen De Tre Søstre tegnet af Kay Fisker og C.F. Møller og Rovsingsgade 68, der er blevet forvandlet fra mørk og forladt lagerbygning til moderne og lys kontorbygning.

Efter byvandringen var det tid til varm kaffe og en drøftelse af områdets muligheder. Med udgangspunkt i grundejernes vision for området, kom lokaludvalgene og områdefornyelserne med deres input og idéer til området.

“Dialogen med lokaludvalgene og områdefornyelserne er vigtig i udviklingen af Vingelodden. Vi ønsker at udvikle kvarteret i tæt samspil med de mennesker, der kender Nørrebro allerbedst. Vi tager de gode input med videre i vores arbejde”, forklarer Mette Thiberg, udviklingsdirektør i ALFA Development.

Lokaludvalgene på Nørrebro og Bispebjerg og områdefornyelserne ved Skjolds Plads og Bispebjerg Bakke vil løbende blive inddraget i udviklingen af Vingelodden.

FAKTA

På det 120.000 m2 store område vil de tre grundejere skabe et blandet bykvarter med forskellige typer og størrelser af boliger. Området har en størrelse, der svarer til fire gange Rådhuspladsen.